Maria Kantounia | Aesthetician (@maria.kantounia)

2 weeks ago

My purple goddess @argyrovola ! 💫 "Cutcrese technique" #makeup #purple #glow

15 comments