Palm (@palm2876)

Oct 2017

มูส / มูสตี้ / มุกกี้ หน้าเหมือนฮอกกี้สงสัยจะเป็นพี่น้องกัน แต่ไม่ถูกกัน มูสเป็นผู้ปกครองดินแดนบริเวณใต้ต้นเงาะจรดแนวกำแพงทั้งสองด้าน มีศรีภรรยาเป็นแม่นางฟูฟู(ตอนแล้วทั้งสอง ) ครองคู่กันจนปัจจุบัน #ครอบคร ัวแมวๆ #catstagram #catsofinstagram #cats #catoftheday #thaicats

3 comments